Svijećnica

Svijećnica

Prikazanje u hramu, bio je veoma  važan događaj u židovskoj vjeri, kojeg se Marija i sveti Josip pridržavaju. Ovaj blagdan vezan je u kršćanskoj tradiciji za blagoslov svijeća. Svjetlo svijeće, slika je svjetla Kristova koje je došlo na svijet. U Ivanovu proslovu piše: „ Svjetlo je došla na svijet, ali ljudi su više voljeli tamu nego svjetlo.“ Sam … Opširnije