Osporavani Isus

Osporavani Isus

Sigurno nema osobe na ovoj zemlji koja je bila  toliko voljena, osporavana, dokazivana i nijekana. Jedni su ga voljeli, za njega su umirali, u srcu ga nosili, drugi su ga po tisućiti put razapinjali, nijekali, omalovažavali, u mitske osobe svrstavali. Zašto? Bilo je prije njega i u njegovo vrijeme dobrih, znamenitih ljudi koji su svojom … Opširnije

Misli blaženoga Alojzija Stepinca

Misli blaženoga Alojzija Stepinca

Ne može biti siromah onaj koji nosi Boga u duši. Kad bismo htjeli prodati obraz i dušu, danas bismo odmah primali odlikovanja. Ali uvijek nama svima i mora biti memento ona Kristova: “Ta što koristi čovjeku, ako sav svijet stekne?” … jedan dobar dio štampe, osobito dnevne, ima premalo savjesti… Povijest Crkve i vjekovno njezino iskustvo … Opširnije

Krist Kralj

Krist Kralj

Ovaj je blagdan jedan od mlađih blagdana u liturgijskome kalendaru. Crkva, stavljajući ga  simbolično na kraju crkvene godine, želi istaknuti onu veliku istinu naše vjere - kao što Krist stoji na kraju liturgijske godine, tako isto stoji na kraju sveopće i naše osobne povijesti. Na vjeronauku nas uče pet istina naše vjere, a peta istina vjere … Opširnije

Poznati o Bogu 

Poznati o Bogu 

"Predajem svoju dušu u ruke Boga, moga Stvoritelja, potpuno vjerujući u Isusa Krista, svog Spasitelja." (Shakespeare) "Biblija je knjiga takvog sadržaja, da je to najbolji dokaz njezina božanskog podrijetla. U njoj se nalazi povijest svijeta, povijest Božje providnosti od početka svijeta pa do konačnog uništenja svega stvorenoga." (I. Kant, … Opširnije

Veliki petak

Veliki petak

Danas je Veliki petak! U središtu našeg razmišljanja na Veliki petak je križ. Nije to bilo kakav križ, nego križ kao simbol i sredstvo Božje ljubavi prema čovjeku: „Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne nego da ima život vječni“ (Iv 3, 16). Križ na kojemu je raspet Isus, za … Opširnije