Krist Kralj

Krist Kralj

Ovaj je blagdan jedan od mlađih blagdana u liturgijskome kalendaru. Crkva, stavljajući ga  simbolično na kraju crkvene godine, želi istaknuti onu veliku istinu naše vjere - kao što Krist stoji na kraju liturgijske godine, tako isto stoji na kraju sveopće i naše osobne povijesti. Na vjeronauku nas uče pet istina naše vjere, a peta istina vjere … Opširnije

Poznati o Bogu 

Poznati o Bogu 

"Predajem svoju dušu u ruke Boga, moga Stvoritelja, potpuno vjerujući u Isusa Krista, svog Spasitelja." (Shakespeare) "Biblija je knjiga takvog sadržaja, da je to najbolji dokaz njezina božanskog podrijetla. U njoj se nalazi povijest svijeta, povijest Božje providnosti od početka svijeta pa do konačnog uništenja svega stvorenoga." (I. Kant, … Opširnije

Veliki petak

Veliki petak

Danas je Veliki petak! U središtu našeg razmišljanja na Veliki petak je križ. Nije to bilo kakav križ, nego križ kao simbol i sredstvo Božje ljubavi prema čovjeku: „Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne nego da ima život vječni“ (Iv 3, 16). Križ na kojemu je raspet Isus, za … Opširnije

Razmišljanje za Veliki četvrtak

Razmišljanje za Veliki četvrtak

Jedan poznavatelj židovske religije piše o blagdanu Pashe:" Svake godine u životu Židova ponavlja se noć koja je izabrana, da židovski otac protumači svojoj djeci, što to znači biti Židov… Tko poznaje ovu noć, taj je shvatio bit židovstva." Bilo bi lijepo kada bismo i mi kroz ovo Vazmeno trodnevlje mogli kazati: tko poznaje ove dane i intenzivno … Opširnije

Razmišljanje pred uskrsnu ispovijed

Razmišljanje pred uskrsnu ispovijed

Nalazimo se u tjednu prije uskrsne ispovijedi. Posvješćujemo sebi da je svaki čovjek po naravi grješnik, i da sam svojim snagama ne može nikada ostvariti najbolje i najljepše programe svijeta. Na sve se strane govori o ljudskosti  ali pravoga humanizma nema bez kršćanskoga humanizma. Bez Krista se razvijamo samo djelomično, nikad potpuno - jer bez … Opširnije