Poznati o Bogu 

“Predajem svoju dušu u ruke Boga, moga Stvoritelja, potpuno vjerujući u Isusa Krista, svog Spasitelja.” (Shakespeare)

“Biblija je knjiga takvog sadržaja, da je to najbolji dokaz njezina božanskog podrijetla. U njoj se nalazi povijest svijeta, povijest Božje providnosti od početka svijeta pa do konačnog uništenja svega stvorenoga.”
(I. Kant, 1724 – 1804, filozof)

“Objava Božja, za kojom čeznemo, nije nigdje na svijetu tako lijepa kao u Novom zavjetu.”
(Goethe, 1749 – 1832, pisac, biolog, teorijski fizičar)

“Kada Krist ne bi bio Bog, bio bi Bog tko je Evanđelje izmislio.”
(Goethe, 1749 – 1832, pisac, biolog, teorijski fizičar)

”Ako je ikada čovjek bio Bog ili Bog čovjek, Isus je bio oboje.”
(Lord Byron, 1788 – 1824, pjesnik)

“Samo je jedan kralj, a to je Isus Krist.”
(Elvis Presley, 1935 – 1977 glazbenik)

”Koja god iznenađenja budućnost može donjeti, jedno je sigurno: Isus nikada neće biti nadmašen.”
(Ernest Renan, 1823 – 1892, filozof, pisac)

“Nitko se ne protivi nauku Evanđelja, a da ne pada u bezumlje.”
(Voltaire, 1694 – 1778, pisac, povjesničar, filozof)

“Kristov je nauk da u čovjeku ima nešto što nas uzdiže iznad ove trke, strahovanja i uživanja. Tko Krista pravo shvati, osjeća se kao ptica koja prvi put sazna da ima krila i da može letjeti. Taj osjećaj daje slobodu, a oduzima strah.”
(Lav Tolstoj, 1828 – 1910, pisac)

“Ako netko želi biti ateist, mora razloge za to tražiti izvan znanosti.”
(Christian de Duve, 1917 – , znanstvenik, dobitnik Nobelove nagrade)

“Po svom nauku Krist je najveći čovjek, najveći genij što ga ljudska povijest pamti, on je najveći muž svih vremena, koga nije moguće natkriliti.”
(Schäfer, racionalist)

“Krist živi u Crkvi na dva načina: u svetoj hostiji pod prilikama kruha, a u Sv. pismu pod koprenom ljudske riječi”.
(Johannes Kepler, 1571 – 1630, matematičar, astronom, astrolog)

“Svim ljudima vjera u Boga usadena je u srce. Lažu oni koji kažu da ne vjeruju u Božje postojanje; jer noću i u samoći sumnjaju.”
(Lucije Enej Seneka mlađi, 4. pr. Kr. – 65 po.Kr., rimski pjesnik, filozof, političar)

”Nije nikakva slučajnost što su upravo najveći umovi svih vremena ujedno bili i duboko religiozni.”
(Max Planck, 1858 – 1947, otac moderne fizike, začetnik kvante teorije, dobitnik Nobelove nagrade)

“Malo filozofije vodi nas u ateizam, ali duboka filozofija dovodi čovjeka ponovno do religije.”
(F. Bacon, utemeljitelj metodologije znanosti, filozof, esejist, državnik)

“Evenđelje je tako lijepo, da bi onaj tko ga je izmislio, kad bi bilo izmišljeno, bio vredniji divljenja nego sami opisani heroj.”
(Rousseau, 1712 – 1778, filozof, pisac, skladatelj)

“Savjest bez Boga je nešto grozno. Može zabludjeti u najgori razvrat.”
”Zapad misli mudro voditi svijet, ali ukoliko odbacuju Isusa natopiti će ga krvlju.”
“Još nisam sreo neznabošca. Susretao sam samo nespokojne.”
(Fjodor Mihajlović Dostojevski, 1821-1881, pisac)

“Tko poriče Boga, sličan je onomu koji poriče sunce; nema smisla, ono i dalje sja.”
(Julius Langbehn, 1851-1907, njemački pisac, kritičar kulture)

“Evanđelje je najljepši dar koji je Bog poklonio svijetu.”
(Montesquieu, 1689 – 1755, socijalni kritičar, politički mislilac)

“Želiš li znati kako treba urediti svoj život? Pročitaj Govor na gori. U njemu je sadržano sve.”
(Truman, 1884 – 1972, predsjednik Sjedinjenih američkih država)

“Jedini razlog zašto mnogi misle da je teško spoznati Božje postojanje i bit duše je to što svoj duh nikada ne odvajaju od osjetila i ne izdižu ga iznad tjelesnoga svijeta.”
(René Descartes, 1596-1650, francuski filozof, matematičar i prirodoslovac)

“Zamislivo mi je da čovjek, gledajući na zemlju, tvrdi kako nema Boga, ali ne razumijem kako bi mogao gledati u nebo i poricati Boga.”
(Abraham Lincoln, 1809-1865, američki političar, predsjednik Sjedinjenih američkih država)

“Moderna fizika neminovno nas vodi k Bogu, a ne od njega. Nijedan utemeljitelj ateizma nije bio prirodoznanstvenik. Svi su oni bili osrednji filozofi.”
(Arthur Stanley Eddington, 1882-1946, engleski astronom)

“Čovjek bez religije je poput putnika bez cilja, ispitivača bez odgovora, borca bez pobjede i umirućega bez novoga života.”
(Dom Helder Pessôa Câmara, 1909 – , brazilski katolički teolog, nadbiskup, borac za socijalnu pravdu)

“Što se tiče Božanskog Tvorca prirode, moja ga teorija izvanredno osvjetljuje i iz nje proizlazi nužnost da ga priznamo i njegova najveća i beskrajna moć, mudrost, providnost, što sve u nama izaziva duboko poštovanje, a u isto vrijeme zahvalnost i ljubav, pa stoga posve otpadaju ništavne sanjarije onih koji smatraju da je svijet slučajno nastao ili da je mogao biti sazdan nekom fatalnom nužnošću, ili da odvijeka postoji sam po sebi upravljajući se po nekim svojim nužnim zakonima.”
(Ruđer Bošković, 1711 – 1787, fizičar, astronom, filozof, teolog, diplomat)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zupapoto/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405