Raspored misa od 12. kolovoza do 25. kolovoza

Ponedjeljak, 12. kolovoza

18:00  Jela Vukoja za pok. supruga Antu

21:00 Devetnica Velikoj Gospi

Utorak, 13. kolovoza

7:30 Ruža Jurić za pok. supruga Andriju, roditelje Grgu, Stanu, djevera Peru

18:00 Roditelji za pok. sina Milana Polu

21:00 Devetnica Velikoj Gospi

Srijeda, 14. kolovoza

18:00 Tihomir Buconjić za pok.  roditelje Aniku, Andriju i kći Jelenu

18:30 Tvrtko Paponja za pok. roditelje Stanka i Katu (don Marin)

21:00 Devetnica Velikoj Gospi

Četvrtak, 15. kolovoza

Velika Gospa

8:00 Missa pro populo 

Petak, 16. kolovoza

18:00 Djeca za pok. Stanka i Božu Kožulj

Subota, 17. kolovoza

18:00 Iva Ivanković za pok. supruga Stipana i ostale pokojne

18:30 Vjenčanje: Romana Krezić i Mihael Pušić

Nedjelja, 18. kolovoza

 9:00 Štefa Šimić za pok. supruga Marka i ostale pokojne

11:00 Missa pro populo

Ponedjeljak, 19. kolovoza

18:00 Mile Krezić za pok. djeda Abrahama, baku Anicu, roditelje Ljubu, Katu, te Stjepana i Matiju Banožić

Utorak, 20. kolovoza

18:00 …

 Srijeda, 21. kolovoza

18:00 Djeca za pok. Anku (1.god.) i Vinka Milišić

18:30 Jure Raič za pok. sina Ljubu i ostale pokojne iz obitelji (don Marin)

Četvrtak, 22. kolovoza

18:00 Djeca za pok. roditelje Peru i Ivu Golemac

Petak, 23. kolovoza

18:00 Andrija Kožul za pok. sina Branka i unuku Mateu

18:30 Vjenčanje Katarina Pole i Vlado Ćavar

Subota, 24. kolovoza

18:00 Obitelj Sesar za pok. Davora, Agatu i Tadiju

Nedjelja, 25. kolovoza

9:00 Zora Mandić za pok. sina Dinka, supruga Vladimira, roditelje Jozu, Maru, Petra i Maru

11: 00 Missa pro populo

14:00 Sveta Misa u Vituši


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zupapoto/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405